VELKOMMEN TIL NOENCO, ENERGIRÅDGIVNING DEDIKERT OG MÅLRETTET FOR DEGLES HER OM VÅRE TJENESTER TIL MARITIM VIRKSOMHET OG TIL INDUSTRIEN

AFKLARINGSPROSJEKT

TEKNOLOGIAVKLARING – FØR DU LEGGER INN EN BESTILLING

Hvilken teknisk løsning og teknologi bør man gå for? Hva passer best inn i forhold til drift?

Vi hjelper deg med å sikre kvaliteten på tilbud fra leverandører.
Kan det være mulighet for tilskudd i Norge, Sverige eller Danmark?
ENOVA, NOX, EU. Gjeldende lov omkring dette. Tidsperspektiv i søknad.

Deltakelse i møter med verft, banker, leverandører eller på konferanser.

ENERGISCREENING

HVOR LIGGER MITT POTENSIALE FOR OPTIMALISERING?

Vi tar sammen fysisk gjennomgang av virksomheten og lager en oversikt på mulige energispareprosjekter

Du mottar en oversikt over hvilke energitiltak som styrker din fremtidige konkurranseevne, virksomhetens bunnlinje og grønn omstilling.

Estimat på investeringsbehov, energiøkonomi, nedbetalingstid.

ENERGIRAPPORT

HVORDAN BLIR MITT EKSAKTE RESULTAT?

Vi henter inn tilbud fra leverandører. Med utgangspunkt i tilbud utarbeides det en energirapport.

Komplett oversikt på investering. Eksakt oversikt på sparing, energi, økonomi, tilbakebetalingstid på investeringen i projektet. Rapporten er klargjort for søknad om tilskudd, dersom mulig.

FUNDRAISER

ER DET MULIGT Å FÅ TILSKUDD?

Prosjektets omfang er allerede definert sammen med leverandør. Du er klar for bestilling!

NOENCO ser på mulighet for subsidier og tilskudd. Vurdering av projektet opp mot gjeldende regelverk. Vi håndterer søknadsprosessen til relevante myndigheter i Norge, Danmark eller mot EU.

ENERGILEDELSE

KARTLEGGING AV ENERGIBRUK I VIRKSOMHETEN

Der er lite eller ingen dokumentasjon som viser til energimessig drift av virksomheten.

Etablering av måldata over tid med oppsamling og teknisk utstyr. Energipolitikk og utdanning af medarbeidere i virksomheten. Rapportering, dokumentering og evaluering underveis.
Måldata er grunnlag for videre forløb med energisparing og faktisk energiprojekt!

Hvorfor velge oss ?

VI GJØR DET ENKELT

– Nøkkelferdig start-til- slutt løsning.

– Håndtering av alle papirer.

– Resultat-fokusert arbeid og engasjement som skaper suksess.

KARTLEGGING

– Screening og overblikk af energi-spareprojekter.

– Full identifikasjon av potensiale.

– Første skritt til grønn omstilling.

UAVHENGIG RÅDGIVNING

– NOENCO bistår gjennom hele prosessen i energispareprojektet.

– Du sikres energisubsidier i henhold til gjeldende regelverk.

Nordic Energy Consulting – Energy for the future

© Copyright - Nordic Energy Consulting