GRATIS KARTLEGGING: Screening av energispareprosjekter, uten kostnad.

Vi tilbyr Energirådgivning til små og store selskaper i ulike bransjer !

MARITIM TRANSPORT

– Motor, girboks, generator.

– Propell, propelldyse.

– Ventilasjon, Kjøleanlegg.

– Energi-gjenvinning.

– Fiskeutstyr, trål eller wire-trommer.

ENERGISYSTEMER

– Fjernvarme og Fjernkjøling.

– Energi og Varmesentraler.

– Grøn omstilling.

– Utskifting av kjeler.

– Integrert planlegging av energisystemer.

INDUSTRI OG ANLEGG

– Energi-gjenvinning

– Oppsamling av spillvarme

– Reduksjon i strømforbruk

– Reduktion i varmeforbruk

– Konvertering til fornybar energi og Energiledelse.

LANDBRUK OG GARTNERI

– Halmfyringsanleg.

– Varmepumpeanlegg.

– Solfangeranlegg.

– Biogassanlegg.

– Flis, brikett og pelletfyringsanlegg (stoker).

Hvorfor velge oss ?

VI GJØR DET ENKELT

– Nøkkelferdig start-til- slutt løsning.

– Håndtering av alle papirer.

– Resultat Fokusert arbeid og engasjement som skaper suksess.

GRATIS KARTLEGGING

– Screening og overblik af energi-spareprojekter, uden omkostning.

– Full identifikasjon af potensialet.

– Første skritt til grønn omstilling.

DIN RÅDGIVER

– NOENCO bistår gjennom hele prosessen i energispareprojektet.

Du sikres energisubsidier i henhold til gjeldende regler.

Nordic Energy Consulting – Energy for the future

© Copyright - Nordic Energy Consulting