FORNYELSE I TRÅLERSEGMENTET

REKETRÅLEREN LIPTON BJØRNSEN

Den norske reketråler LIPTON BJØRNSEN og NOENCO samarbejder om en komplet ombygning af fremdrivningsanlegg.
Der laves fuld energirapport på maskineriet – og hvor målet er udskiftning af eksisterende hovedmotor, gear, propell og skruedyse.

Hertil beregninger på Scanmar-system for energi-optimalt fiskeri og drift af den ny hovedmotor.

FORNYELSE I TRÅLERSEGMENTET

REKETRÅLEREN HORISONT III

Den norske reketråler HORISONT III og NOENCO samarbejder om en komplet ombygning af fremdrivningsanlegg.
Hovedmotor, gear, propell, ror og skruedyse står for udskiftning.

Hertil ny hjelpemotor og tilhørende power-management-system for bedre og mere energibevidst styring af elproduktionen ombord.

Alene opgradering af arbejdslyset ombord will spare Horisont III mere end 185.000 kWh/år. Svarende til 47 tons CO2/år

Horisont III

IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE

ENERGILEDELSE SKS SØRLANDET, KRISTIANSAND

Første etape for den fremtidig renovering af maskineri på Sørlandet igangsat med implementering af energiledelse.

Hvad er det aktuelle forbrug – og hvor befinder forbruget sig?
Der logges data på ikke færre end 198 parametre med udstyr koblet på undertavler og hovedtavle ombord.
Over de kommende måneder skabes billedet af energiøkonomien ombord i Sørlandet. Herefter kan man målrettet sætte ind med fornyelse af teknologien ombord, med dokumenteret energiforbrug i mente.

Samtidig med datalogning kører NOENCO undervisningsplan i energiledelse for besætning og lærergruppe ombord.

Målet er energibesparelse i driften, ligesom man søger et fundament for igangsætning af energispareprojekter!