NOENCO elektrificerer Skagen Havn

Analyse skal kortlægge potentialet for mere landstrøm på Skagen Havn

#NOENCO udfører analyse for Skagen Havn i projekt omkring elektrificering af havnen. Assistance fra Aarhus Universitet.

Målet er at nedbringe udledningen af emissioner, CO2 samt nedbringelse af støjniveauet på havnen.
Analysen skal redegøre på potentialerne for at etablere endnu mere landstrøm end man har i dag på Skagen Havn.

Skagen Havn har fire kerneforretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi.
Skagen Havn er et geografisk knudepunkt på toppen af Danmark, hvor mere end 60.000 skibe passerer årligt.
Skagen Havn er Danmarks største fiskerihavn og Europas største landingshavn for pelagisk fisk.

Fakta om SETS:
Projektet hedder Skandinavisk Elektrisk Transport System (SETS). Det løber over tre år og får økonomisk støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
De danske partnere i projektet er Aarhus UniversitetEnergibyen FrederikshavnSkagen HavnFrederikshavn Havn og Hirtshals Havn.
De svenske partnere er Sotenäs kommun og havnen i Kungshamn.
De norske partnere er Universitetet i Sørøst-Norge og Larvik havnMoss Havn KFArendal Havn KF og Grenland Havn IKS.

 

På billedet øverst fra venstre ser du: Erik Mortensen fra NOENCO, Jesper Rulffs fra Skagen Havn, Peter Enevoldsen fra Aarhus Universitet og Mikal Nielsen fra Skagen Havn.

Danske maskinmestre optimerer i Norge

Noenco hjælper norske og danske redere gennem regeljunglen, når de vil gøre skibene mere grønne og optimere driften

Noenco bistår norske og danske redere gennem regeljunglen, når de vil gøre skibene mere grønne og optimere driften.
Den danske maskinmester Niels Dal står til daglig midt i den danske og norske maritime industri. Hans opgave er sammen med forretningspartneren Erik Mortensen, der også er dansker og maskinmester at hjælpe rederier med at optimere fartøjer samt reducere energi og udslip.
Det indeholder dels et teknisk operativt aspekt og dels en håndteringsfunktion igennem Danmarks og Norges forskellige ordninger for subsidier. I Norge ikke mindst med rod i NOx-fondet.
Han driver sammen med Erik Mortensen og et par norske ansatte Noenco, Nordic Energy Consulting.
En konsulentvirksomhed, der har hovedadresse og er registeret i Kristiansand i Norge, men som også har et dansk kontor på førstesalen over Martec Skagen, det tidligere Skagen Skipperskole.
Det er her, at Søfart møder Niels Dal.

grønnskipsfart energisparing fesk

https://lnkd.in/emu2sJH

www.noenco.com

Stigende miljøafgifter i Norge. 

Det er varslet stigende innbetalingssatser til NOx-fondet. Dog kun 24% for kommende år – modsat forrig år med 43%.

Styret i NOx-fondet har besluttet å øke høy og lav innbetalingssats til henholdsvis 16,50 og 10,50 kr per kg NOx-utslipp.
Økningen er begrunnet med behov for økte inntekter for å finansiere nye NOx-tiltak som kan sikre at utslippstakene i NOx-avtalen blir overholdt ut 2025.

Endringen gjelder for utslipp fra og med 1. januar 2020.
Videre økning i innbetalingssatsene etter 2020 kan forekomme, varsler fondet.

43% stigende avgift perioden 2018=>2019
24% stigende avgift perioden 2019=>2020

Ta kontakt med NOENCO
Kuttervej 13, Skagen
Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand
+45 616 67 748
+47 459 19 579
www.noenco.com
https://lnkd.in/eqEgAFR

 

 

NOENCO på Skagerak Business Summit; Kristiansand NO

Norsk-Dansk konference i Kristiansand 

Skagerrak Business Summit 2019 er netop overstået i Kristiansand, og hvor flere end 130 erhvervsfolk på tværs af Skagerrak var samlet.
Som tidligere år har arrangementet været spændende og udbytterigt og med masser af muligheder for at horisont-udvide netværket på tværs af Skagerak.

Særligt i år var indlæg super interessante idet temaer var MARITIMT og BÆREDYGTIGT BYGGERI i stor skala.
Programmet bød på indlæg fra nogle af de mest nyskabende og innovative virksomheder og forsknings-enheder i Norge.
NOENCO fik et konkret og direkte indblik i udviklingen som pågår i de forskellige sektorer, og hvor vi selv bidrager med indspil igennem projektdeltagelse.

Arrangementet er allerede et fast indslag i kalenderen hos NOENCO – og konferencen beviser det kæmpe potentiale i samarbejde der findes på tværs af Skagerrak med den store og voksende opbakning.
VI SES SELVFØLGELIG I 2020!

Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
Ta kontakt med Erik; +47 45 91 95 70 // +45 51 84 51 88
www.noenco.com

 

NOENCO på DanFish i Aalborg 9. – 11. Oktober

Mød NOENCO på DanFish i Aalborg.

Messen er rettet både mod erhvervets store såvel som små udøvere, og fokuserer fortrinsvis på udstyr til fiskeren selv, hans skib og fangstredskaber.
NOENCO er på DanFish for at skabe nye kontakter og for at pleje eksisterende.

På messen møder vi ca. 400 danske og internationale udstillere, som præsenterer nyheder inden for: Net, trawl, tov, wire, motorer, elektronik, navigations- og kommunikationsudstyr, opbevaringsudstyr, procesudstyr, redningsudstyr, rådgivning og meget, meget mere. Også servicesektoren vil være rigt repræsenteret på messen.

Vi ses i Aalborg !
Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
Ta kontakt med Erik; +47 45 91 95 70 // +45 51 84 51 88

 

NOENCO bydes velkommen i maritimt epicenter på Skagen Havn

På vores nye adresse foregår et hav af interessante aktiviteter.

Adressen huser:
– Skagen Skipperskole – uddannelse af søfolk og fiskere.
– Fiskeriforening Skagen, Region Nord.
– NOENCO – Maritim uafhængig rådgivning

Nærmeste nabo er havet!

Ønsk NOENCO held og lykke på den ny adresse.
KUTTERVEJ 13, 9990 SKAGEN

maritimeindustry shipping gogreen fishing noenco
#skagen co2 nox fn17 HEP 

 

 

 

NOENCO certificeres af Dansk Teknologisk Institut

Dansk Teknologisk Institut har for nyligt godkendt og certificeret NOENCO. 

NOENCO har idag A+B licens som energi-auditør til store virksomheder. Virksomheder større end 250 medarbejdere // omsætning større end 50M euro
Audit lever op til EU Energy Efficiency Directive No. 1212 af 19/11/2014 – for obligatoriske energi-audits i store virksomheder.

Til at opnå status som energi-konsulent på A+B-niveau, kræves et minimum af 5,000 timers branche-relevant arbejdserfaring. Hertil dybdegående indsigt i energi-ledelse, miljøledelse samt kvalitetssikring.
I Nordjylland; her er NOENCO det eneste uvildige rådgivningsselskab akkrediteret med den omfattende A+B licens som energi-auditør.

På billedet ses Mr. Erik Mortensen, – NOENCO’s ekspert auditør.

Save energy; reduce emissions?
Give us a Call;
NO +47 45919570
DK +45 61667748

 

 

 

 

NOENCO bidrager til GREEN sammen med House Of Energy i Aalborg

Har du tænkt over, at grøn bundlinje måske ligefrem kan åbne muligheder for tiltrækning af nye kunder til virksomheden? Kunne man forestille sig et nyt afsæt af virksomhedens varer, med udspring i grøn bundlinje?

Forestil dig; at din nordjyske virksomhed gemmer på potentiale for energi-effektivisering?
– Altså en mulighed til at flytte væsentlige omkostninger direkte ned på Jeres bundlinje!

– Samtidigt sættes virksomhedens grønne profil på dagsordenen!

– Og er du i øvrigt klar over, at House of Energylige nu kan bidrage med helt indtil 50% af kostprisen for det arbejde NOENCO udfører i virksomheden?
100% overblik i muligheder skabes med NOENCO – og med virksomhedens grønne forretningsmodel.


Siden maj 2019 har 30 virksomheder aktiveret en professionel viden og tilvalgt sig uvildig energi-gennemgang og forretningsmodel.
Til gavn for bundlinje, miljø og virksomhedens image.

NOENCO til Nor-shipping i Oslo 2019

Du kan møde NOENCO på NorShipping – knudepunktet for maritim branche

Det er her maritim industri mødes hvert andet år. NorShipping er det naturlige knudepunkt for beslutningstagere fra hele verden. Nye forbinder, forretninger og samarbejder skabes og åbner til nye forretningsmuligheder!

HALL-E; E03.26

Save energy; reduce emissions?
Give us a Call;
NO +47 45919570
DK +45 61667748

 

 

 

 

NOENCO engageret med Verdensmål for bæredygtig udvikling

NOENCO er fyrtårn til SDG17 – Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

 

Vi arbejder for og med implementering af Verdensmålene sammen med vores kunder
Det kan ske ved udvikling af produkter eller igennem optimering af arbejdsgange i virksomheden og hvor man identificerer områderne undervejs i arbejdsprocessen.
Målet vil være at vi i NOENCO sammen med virksomhederne kan bidrage til øget bæredygtighed i dansk erhvervsliv.

Det bæredygtige valg underbygges og dokumenteres af NOENCO’s beregninger på ressource- eller procesoptimering.
De faktiske økonomiske besparelser, virksomhedens forbedrede miljøtal eller beregningen af en værdifastsættelse styrker virksomhedens konkurrenceevne.
Det gør at beslutningen om at tilpasse sig i eksisterende eller måske et nyt marked bliver enkelt og overskueligt.

Resultaterne skal være målbare, og skal gerne kunne påvise økonomisk vækst og styrket konkurrenceevne.

Flere af Verdensmålene kan NOENCO som virksomhed identificere sig med direkte.
Enkelte Verdensmål ligger vi som Energirådgivningsselskab os tættere op mod end andre.

Læs herunder hvordan vi aktivt arbejder med følgende Verdensmål:

 

Mål 6 er at sikre vandressourcen – og at vand håndteres på en bæredygtig og ansvarlig måde.
Forvaltes ressourcen altid på den mest hensigtsmæssige måde? – Er der mulighed til at se på optimering af processer som måske letter presset i en produktion?
Kan vandforbruget måske effektiviseres indenfor produktion eller proces i virksomheden? – Kan en omkostning ligefrem blive til bundlinje på budgettet? Hvor ligger den gode historie i virksomheden?
Rensning, håndtering og gen-anvendelse af spildevand – Hvad bliver det økonomiske perspektiv i at måske kunne varmegenvinde på sit spildevand? I hvor stor grad gavner et fokus miljø og virksomhedens økonomi?

 

Mål 7 – Pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle. Og prisen skal gerne være overkommelig!
Hvordan griber man som virksomhed fat her? Hvordan er vedvarende energi og renere brændstoffer en forudsætning for at møde morgendagens udfordringer? Kan sundhed, økonomisk vækst og klimaforandringer kobles sammen til bæredygtig energi? – En stor del af den øgede emission af drivhusgasser kommer fra måden man idag udtrækker, transformerer og bruger fossile brændstoffer til energi på. Fossile brændstoffer udgør stadig næsten 80 procent af den samlede energiforsyning globalt.
Effektive foranstaltninger kan fremskynde overgangen til et mere bæredygtigt energiforbrug. Det er disse anbefalinger NOENCO dagligt søger at give til kunder indenfor Industri og Skibsfarten.
Hvor er de bæredygtige alternativer i virksomheden? – Og hvilken værdi har de mon? Reduktion af energiforbrug i virksomhederne er ofte vejen frem som en start, eller der hvor en udskiftning ikke umiddelbart er mulig. Når det er muligt søger vi altid at skabe en forbedring af energieffektivitet i løsninger vi foreslår – ud over en besparelse.
Kodeord er: – Effektivisering, – Energiomlægning, – Fornyelse, – Opgradering

 

Mål 8 –  Stabil og bæredygtig økonomisk vækst. Beskæftigelse som er produktiv og hvor jobs sikres for flertallet. Skab arbejdspladser, invester i medarbejderne og virksomheden og derved sikre høj produktivitet.
Tænk i nye baner, opgrader teknologi for økonomisk produktivitet og videre udvikling. Se på teknologisk opgradering, grib element af innovation, flyt omkostninger til bundlinjen.
Have fokus på effektiv anvendelse af ressourcer i din produktion – identificer potentialer for besparelse. Skab økonomisk vækst. Promover de lokale aktører og styrk lokal forretning.
Kodeord er: – Energirapport; søg afklaring af potentialer i virksomheden. Træf beslutninger på et oplyst grundlag med faktabaseret NOENCO-dokumentation. Vi skaber det hver dag!

 

Mål 9 –  NEONCO arbejder for at opbygge robust infrastruktur, og for at fremme den rummelige og bæredygtige industrialisering, og til at fremme innovation i tankegang og i virksomheder vi besøger!
Vi holder hånden under bæredygtig industriel udvikling, under adgang til overkommelige, pålidelige, bæredygtige og moderne energitjenester. Robuste løsning med høj kvalitet.
Kan en forretning fungere på en mere smart måde? Kan infrastruktur og industri opgraderes for at gøre dem mere bæredygtige?
Hvordan møder man ideen om effektiv udnyttelse af ressourcerne, et større brug af grønne teknologier og processer som OGSÅ er miljømæssigt fornuftige?
Hvordan kan en virksomhed være med til at øge værdien af sine egne og leverandøres produkter?
NOENCO hjælper dig med at navigere sikkert rundt i lovgivning, tekniske løsninger, lønsomhedsberegninger, statstilskud hvis muligt.

 

Mål 12 – Gør alvor af at sikre den bæredygtige fremtid – vi skal ændre på forbrug og produktion!
Ressourceforbruget kan være enormt, måske endda helt unødvendigt. – Hvordan sikres effektiv udnyttelse af ressourcer samt hensyntagen til økosystemer? Et helt afgørende spørgsmål for en reduceret miljøpåvirkning og for den miljømæssige bundlinje! Fordelene er mange: Miljømæssige-, sociale- og økonomiske-fordele. Engagementet vil øge konkurrenceevnen, skabe en udvikling i industrien og det vil alt sandsynlighed sikre øget beskæftigelse.
NOENCO kan bæredygtig håndtering og anvendelse af natur-ressourcer. Vi bistår med vurderingen på anvendelse og håndtering af ressourcer bæredygtigt.
Procesoptimering af produktion og leverandørkæden kan halvere spild! Vi sætter tal og pris på omkostningen. Det gør dig i stand til at træffe beslutning på et oplyst grundlag.

NEONCO hjælper med plan for systematisk procesoptimering, energioptimering af processer. Vi leder dig på sporet af den cirkulær tanke.
Reduktion af affaldsmængde, genbrug, genanvendelse.

 

Mål 13 – Klimaindsats. Klimaforandringerne er en af vores største udfordringer.
Vi risikerer at den gennemsnitlige globale opvarmning overstiger to grader celsius, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for økosystemer, havforurening, menneskers sikkerhed, fødevareproduktion, vandforsyning, sundhed og øger risikoen for vejrrelaterede naturkatastrofer. Klimaindsatsmålet understøtter bæredygtig udvikling, og kan give positive synergieffekter. Altså kan verdensmål 13 binde andre verdensmål sammen til at bekæmpe mange af de udfordringer vi står overfor i dag. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og økosystemer, menneskers sikkerhed, økonomisk vækst.

Ta’ derfor ejerskab for tiltag mod klimaforandringer i virksomhedens beslutninger, strategier og i planlægning for fremtiden. Her er det viden og opmærksomhed på muligheder for tilpasning der er vigtig.  NOENCO dokumenterer effekterne igennem produkterne vi tilbyder brancher.

 

Mål 14 – Liv i havet.
Fiskeriet bør være baseret på at opnå et maksimalt bæredygtigt udbytte med mindst mulig ressource. Samtidigt tages der særligt hensyn til havet.
Foranstaltninger som sikre havet mod forurening, havforurening, microplast, overfiskeri og udvinding af naturressourcer.
Vi har 100% fokus på udslip og forurening. – opgaver har ofte karakter af partikelreduktion, eller optimering af energiressourcen.
Aktiviteter på havne er i den forbindelse også interesante: -Hvor bæredygtigt er fiskeriet eller aktiviteter på havnen i dag? kan der styrkes med viden og teknologi som kan gøre en havn og havet sundere?

 

Mål 17 – Partnerskaber. Vi skaber ikke ideer eller finder alle svarene alene.  Ambitionen til at skabe forandring til fordel for bæredygtig udvikling kræver, at partnerskaber opstår og udvikles.
Det er på et globalt perspektiv med global forpligtelse. Men og i virksomhederne imellem, privat / offentlig sektor, civilsamfundet. For at opnå resultater må der samhandles og samarbejdes for de gode løsninger frem mod 2030, som er skæring for opnåelse af Verdensmålene

I samarbejde ligger formidling af resultater som fortælles og kommunikeres ud og til andre virksomheder eller aktører. Samarbejde, vidensdeling, videnskab og teknologi. Erfaringsudveksling.
De bæredygtige løsninger sal promoveres imellem virksomheder. Man har sine individuelle planer. Husk at afsætte ressourcer!