NOENCO på NOx-fondets leverandørliste

Tilknytning til NHO i Oslo

NOENCO blev i juli måned 2018 af DNV & NOx-fondet godkendt som dén foretrukne Rådgivervirksomhed i Norge i relation til:
NOx-søknader; Den lovbestemte NOx-tiltaksrapportering;
Projekter knyttet aktuel NOx-lovgivning; NOx-spørgsmål.

Godkendelsen er gældende såvel for Sjøfart som Industrien + onshore/offshore installationer.

NOENCO er den første Norske Rådgivervirksomhet der opnår denne godkendelse for disse specifikke områder, siden NOx-ordningen blev etableret i 2008.

NOx-fonden består aktuelt af 15 samarbejdende næringslivsorganisasjoner for NOx-aftalen 2018-2025.

– Byggevareindustriens Forening
– Fiskebåt
– Hurtigbåtforbundet
– KS Bedrift
– Kystrederiene
– NHO Luftfart
– NHO Reiseliv
– NHO Sjøfart
– Norges Fiskarlag
– Norges Rederiforbund
– Norsk Fjernvarme
– Norsk Industri
– Norsk olje og gass
– Næringslivets Hovedorganisasjon
– Sjømat Norge

NOENCO på NOR Fishing i Trondheim 21. – 24. august

Mød NOENCO på NOR-Fishing i Trondheim.
Messen er rettet både mod erhvervets store såvel som små udøvere, og fokuserer fortrinsvis på udstyr til fiskeren selv, hans skib og fangstredskaber.
Iblandt maritim teknologi fra hele verden finder du også NOENCO.

Rettet mod kunder i Norge og leverandører i Danmark er NOENCO klar til en snak om grøn omstilling, energispareprojekter relateret til skib, fiskeri og procesudstyr.
Hvordan kommer vi igang med forandring i virksomheten og når i mål med projekterne.

NOENCO er til Maritim virksomhet på
– Teknologi-afklaring; – Energiscreening; – Energirapporter
– NOX-søknader; – ENOVA-søknader; – Energiledelse
Turn-key-løsning

Vi ses i Trondheim !
Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
mail; nd@noenco.com

NOENCO på ARENDALSUKA 13. – 18. august 2018

Den 13. til 18. august finder du NOENCO i Arendal
Vi rejser ind fra Skagen og Kristiansand for at deltage i ARENDALSUKA.

Da NOENCO er med i et industrinetværk i det sydlig Norge har vi meldt vores ankomst i Arendal.
Snakketøjet skal smøres godt inden starten på denne kongres.

Arendalsuka er et både politisk, samfundsmæssigt og erhvervsmæssigt forum hvor alle parter møder hinanden i øjenhøjde. Der snakkes blandt andet om nutid, fremtid og om hvad der rører sig lokalt i Norge på blandt andet miljø, industri, energi og grøn omstilling.

For NOENCO bliver det at møde både nye og eksisterende kunder fra industrien i sydlig Norge; men også myndigheder og forvaltning som vi ofte er i kontakt med igennem vort arbejde.

Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
mail; nd@noenco.com

NOENCO i Silkeborg hos Danish Export Ass.

NOENCO hos Danish-Fish-Tech-Group under Danish Export Association.

I netværket er mere end 100 virksomheder, der leverer udstyr, løsninger, teknologi og rådgivning til fiskeriindustrien og til fiskefartøjer; forarbejdningsindustrien med videre.
Netværkets fokus er kommercielt med henblik på at fremme eksport hos medlemsvirksomhederne.

Eftersom NOENCO’s kundegrundlag består af næsten udelukkende udenlandsk forretning er vi også i Silkeborg.
Flere af medlemsvirksomhederne kan NOENCO skabe synergier med i særligt eksport rettet mod Norge.

Mødet i Silkeborg er samtidigt en opvarmer til årets store norske fiskerimesse i Trondheim. NOR-Fishing.

NOENCO i KYST-magasinet

Les artikel fra KYST-magasinet der temaet i bladet er skips-elektronikk og hvor NOENCO bidrar med sine innspil.

FORNYELSE I TRÅLERSEGMENTET

REKETRÅLEREN LIPTON BJØRNSEN

Den norske reketråler LIPTON BJØRNSEN og NOENCO samarbejder om en komplet ombygning af fremdrivningsanlegg.
Der laves fuld energirapport på maskineriet – og hvor målet er udskiftning af eksisterende hovedmotor, gear, propell og skruedyse.

Hertil beregninger på Scanmar-system for energi-optimalt fiskeri og drift af den ny hovedmotor.

EIKTRAPP AS – NYBYGNING AF FABRIK

EIKTRAPP AS – NYBYGNING AF FABRIK

Det er ikke ofte nye træ-fabrikker byges i Norge. I Harem kommune, Tenfjord – her bygger EIKTRAPP Norges til dato mest avancerede trappefabrik. NOENCO bistår her med energiberegninger på kryds-varmeveksler-enheder; energiberegninger på varmegenvinding fra fabrikkend udsugningsanlæg og fra fabrikkens lakeringsanlæg så vel som udtørringsanlæg til fabrikken.
80% reduktion i energiomkostning.

Miljømæssigt og energiøkonomisk et værdifuldt projekt for EIKTRAPP.
En løsning der kan overføres til andre grupper i industrien og indenfor industriel lakering og lakbehandling.

FORNYELSE I TRÅLERSEGMENTET

REKETRÅLEREN HORISONT III

Den norske reketråler HORISONT III og NOENCO samarbejder om en komplet ombygning af fremdrivningsanlegg.
Hovedmotor, gear, propell, ror og skruedyse står for udskiftning.

Hertil ny hjelpemotor og tilhørende power-management-system for bedre og mere energibevidst styring af elproduktionen ombord.

Alene opgradering af arbejdslyset ombord will spare Horisont III mere end 185.000 kWh/år. Svarende til 47 tons CO2/år

Horisont III

IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE

ENERGILEDELSE SKS SØRLANDET, KRISTIANSAND

Første etape for den fremtidig renovering af maskineri på Sørlandet igangsat med implementering af energiledelse.

Hvad er det aktuelle forbrug – og hvor befinder forbruget sig?
Der logges data på ikke færre end 198 parametre med udstyr koblet på undertavler og hovedtavle ombord.
Over de kommende måneder skabes billedet af energiøkonomien ombord i Sørlandet. Herefter kan man målrettet sætte ind med fornyelse af teknologien ombord, med dokumenteret energiforbrug i mente.

Samtidig med datalogning kører NOENCO undervisningsplan i energiledelse for besætning og lærergruppe ombord.

Målet er energibesparelse i driften, ligesom man søger et fundament for igangsætning af energispareprojekter!