,

Vi sier god jul og godt nyttår

2018 har været et hektisk men spændende år for NOENCO.
Særlig tak til kunder og leverandører som alle har medvirket til at muliggøre vores fremskridt hele året igennem.
Vi værdsætter alle relationer og glæder os allerede nu til at videreudvikle samarbejderne i 2019.

Alle ønskes Glædelig Jul og det bedste for 2019!

NOENCO indgår i HOUSE OF ENERGY

NOENCO, 400 forskere og 400 virksomheder står bag House of Energy

Som medlem af House Of Energy bliver NOENCO del af en klynge, som arbejder hårdt for at tilbyde fagrelevante muligheder, udvikling af ny viden og et netværk der skaber vækst!

NOENCO’s bidrag vil være ekspertviden til specifikke brancher, bistand i vuderinger og engineering til klynge-medlemmernes projekter.
House of Energy er en helt unik energiplatform for bæredygtige energiteknologier og -produktion. Her forbinder man erhvervslivet med universiteter og de offentlige forsyningsvirksomheder, kommuner eller andre aktører med interesse i energi.

I House Of Energy samles dansk ekspertise inden for energieffektive løsninger, vind, varme og grønne brændstoffer.

Læs mere her, Eenergieffektive-loesninger

 

 

Skagerrak Business Summit 2018

Dansk-Norsk konference i Hirtshals 

Skagerrak Business Summit er netop overstået i Hirtshals, og hvor mere end 140 erhvervsfolk på tværs af Skagerrak var samlet.
Som tidligere år har arrangementet været spændende og udbytterigt og med masser af muligheder for at horisont-udvide netværket på tværs af Skagerak.

Særligt i år var indlæg super interessante idet temaer var maritimt, energi og IKT.
Programmet bød på indlæg fra nogen af de mest nyskabende og innovative virksomheder og forsknings-enheder i Danmark og Norge. NOENCO fik et konkret og direkte indblik i udviklingen som pågår i de forskellige sektorer, og hvor vi selv bidrager med indspil igennem projektdeltagelse.

Arrangementet er allerede et fast indslag i kalenderen hos NOENCO – og konferencen beviser det kæmpe potentiale i samarbejde der findes på tværs af Skagerrak med den store og voksende opbakning. VI SES SELVFØLGELIG I 2019!

NOENCO bliver leverandør til EYDE-Cluster

Tilknytning til EYDE-Industrinetværk 

NOENCO er tildelt medlemsskab i EYDE-klyngen. Klyngen er den vigtigste og mest indflydelsesrige industriklynge i det sydlige Norge.

Til industriklyngen bidrager NOENCO med viden, vuderinger og engineering til klynge-medlemmernes projekter. Bæredygtige løsninger som understøtter, sikre og som skal fastholde klyngens position som værende een af veredens mest ressourseeffektive sammenslutninger.
NOENCO styrker og sikrer medlemmernes konkurrenceevne samtidigt med den teknologiske udvikling og formåen løftes endnu højere.

For 2018 forventer NOENCO at identificere energibesparelser tilsvarende 100 mio kWh. Medlemsskabet i EYDE-klyngen vil bidrage til at målet for 2019 kan hæves yderligere!

 

NOENCO på NOx-fondets leverandørliste

Tilknytning til NHO i Oslo

NOENCO blev i juli måned 2018 af DNV & NOx-fondet godkendt som dén foretrukne Rådgivervirksomhed i Norge i relation til:
NOx-søknader; Den lovbestemte NOx-tiltaksrapportering;
Projekter knyttet aktuel NOx-lovgivning; NOx-spørgsmål.

Godkendelsen er gældende såvel for Sjøfart som Industrien + onshore/offshore installationer.

NOENCO er den første Norske Rådgivervirksomhet der opnår denne godkendelse for disse specifikke områder, siden NOx-ordningen blev etableret i 2008.

NOx-fonden består aktuelt af 15 samarbejdende næringslivsorganisasjoner for NOx-aftalen 2018-2025.

– Byggevareindustriens Forening
– Fiskebåt
– Hurtigbåtforbundet
– KS Bedrift
– Kystrederiene
– NHO Luftfart
– NHO Reiseliv
– NHO Sjøfart
– Norges Fiskarlag
– Norges Rederiforbund
– Norsk Fjernvarme
– Norsk Industri
– Norsk olje og gass
– Næringslivets Hovedorganisasjon
– Sjømat Norge

NOENCO på NOR Fishing i Trondheim 21. – 24. august

Mød NOENCO på NOR-Fishing i Trondheim.
Messen er rettet både mod erhvervets store såvel som små udøvere, og fokuserer fortrinsvis på udstyr til fiskeren selv, hans skib og fangstredskaber.
Iblandt maritim teknologi fra hele verden finder du også NOENCO.

Rettet mod kunder i Norge og leverandører i Danmark er NOENCO klar til en snak om grøn omstilling, energispareprojekter relateret til skib, fiskeri og procesudstyr.
Hvordan kommer vi igang med forandring i virksomheten og når i mål med projekterne.

NOENCO er til Maritim virksomhet på
– Teknologi-afklaring; – Energiscreening; – Energirapporter
– NOX-søknader; – ENOVA-søknader; – Energiledelse
Turn-key-løsning

Vi ses i Trondheim !
Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
mail; nd@noenco.com

NOENCO på ARENDALSUKA 13. – 18. august 2018

Den 13. til 18. august finder du NOENCO i Arendal
Vi rejser ind fra Skagen og Kristiansand for at deltage i ARENDALSUKA.

Da NOENCO er med i et industrinetværk i det sydlig Norge har vi meldt vores ankomst i Arendal.
Snakketøjet skal smøres godt inden starten på denne kongres.

Arendalsuka er et både politisk, samfundsmæssigt og erhvervsmæssigt forum hvor alle parter møder hinanden i øjenhøjde. Der snakkes blandt andet om nutid, fremtid og om hvad der rører sig lokalt i Norge på blandt andet miljø, industri, energi og grøn omstilling.

For NOENCO bliver det at møde både nye og eksisterende kunder fra industrien i sydlig Norge; men også myndigheder og forvaltning som vi ofte er i kontakt med igennem vort arbejde.

Ta kontakt med Niels; +47 45 91 95 70 // +45 61 66 77 48
mail; nd@noenco.com

NOENCO i Silkeborg hos Danish Export Ass.

NOENCO hos Danish-Fish-Tech-Group under Danish Export Association.

I netværket er mere end 100 virksomheder, der leverer udstyr, løsninger, teknologi og rådgivning til fiskeriindustrien og til fiskefartøjer; forarbejdningsindustrien med videre.
Netværkets fokus er kommercielt med henblik på at fremme eksport hos medlemsvirksomhederne.

Eftersom NOENCO’s kundegrundlag består af næsten udelukkende udenlandsk forretning er vi også i Silkeborg.
Flere af medlemsvirksomhederne kan NOENCO skabe synergier med i særligt eksport rettet mod Norge.

Mødet i Silkeborg er samtidigt en opvarmer til årets store norske fiskerimesse i Trondheim. NOR-Fishing.

NOENCO i KYST-magasinet

Les artikel fra KYST-magasinet der temaet i bladet er skips-elektronikk og hvor NOENCO bidrar med sine innspil.

FORNYELSE I TRÅLERSEGMENTET

REKETRÅLEREN LIPTON BJØRNSEN

Den norske reketråler LIPTON BJØRNSEN og NOENCO samarbejder om en komplet ombygning af fremdrivningsanlegg.
Der laves fuld energirapport på maskineriet – og hvor målet er udskiftning af eksisterende hovedmotor, gear, propell og skruedyse.

Hertil beregninger på Scanmar-system for energi-optimalt fiskeri og drift af den ny hovedmotor.