NOENCO i Næringsforeningen Kristiansand

FLOT ARRANGEMENT – ET BREDT, ÅBENT OG FRITT FORUM HVOR MAN UMIDDELBART FØLER SIG VELKOMMEN.

Da Næringsforeningens Store Hagefest i Kristiansand ble afholdt denne tirsdag var NOEOCO del i ny rekord.
Over 500 gjester i Generalens hage i år! Den største festen for næringslivet mellom Stavanger og Oslo?

Her er det mange verdiskapere og folk som legger grunnlaget for utviklingen av hele regionen. Beslutningstagerne i næringslivet, store som små. Det er de store prosessindustri – og oljeservicebedriftene, til de små byggmesterne i Songdalen.

Som ny bedrift deltok Nordic Energy Consulting og mødte denne kvelden mange gamle bedrifter med engasjement, kunnskap og erfaring. Næringslivet er mangfoldet og med lokale og utenlandske eiere.

Nye kontakter denne kvelden setter nye retningskurser for NOENCO.

Helly Hansen Skagen Race

!! – Mød os i Skagen i Kristi himmelfart – !!

Nordic Energy Consulting er sammen med Frydenbø IndustriFjord LineColor LineBestMarin OsloSailLogic RacingRaymarine Norge ASHelly HansenTelenor NorgePakhusetSkagen Fiskerestaurant sponsor på Helly Hansen Skagen Race 2017.
Sammen med Bærum Seilforening står vi på kaien og møder 2000 nordmænd til en snak om energisparing, subsidier og muligheder i grøn omstilling.

Mødelokalerne har vi arrangeret sammen med 1010 Vin, kun 100 meter fra Skagen Havn.

NOENCO – ENERGIRÅDGIVNING

NOENCO ENERGIRÅDGIVNING

NOENCO henvender sig primært til virksomheter innen fiskeri, maritim transport og industri. NOENCO tilbyder effektivt og målrettet energirådgivningsarbeide.

Vi har fokus på våre kunders virksomhet, og arbeider alltid med en direkte og likefrem tilgang til oppgavene. Vi er spesialisert i rådgivning innenfor energioptimering og energiomlegging.

Basert på beregnet energioptimering konkretiserer vi de tingene som din bedrift kan gjøre for å optimalisere energibruk og redusere driftskostnader og utslipp. Dette styrker din fremtidige konkurransekraft og dit økonomiske fundament, og gjør deg mer konkurransedyktig i møte med en framtid med stadig strengere miljøkrav fra både myndigheter og kunder.

NOENCO hjelper din bedrift med Teknologiavklaring – før du legger inn en bestilling
NOENCO foretager energiscreening af alle typer industrier på sjø og land. Hvor ligger potensiale for optimalisering?
NOENCO forestår energirapport. Energiøkonomi, tilbakebetalingstid, investering, sparing. Rapport er klargjort for søknad om tilskudd, dersom muligt.
NOENCO håndterer din søknad på energisubsidier. NEX-søknad. ENOVA-søknad, Energispareordning i Danmark, EU regler, innovasjonsmidler i noen omfang.

Kunder opplever og sikres et problemfritt og strømlinjet forløp med NOENCO.
For oss og våre kunder er det resultatene der teller. Vår rådgivning baseres på faglig viten, kvalitet, troverdighet samt ønsket om å hjelpe Norge litt nærmere målet om å bli et lavutslipps-samfunn.

Vi har hele Skandinavia som arbeidsplass.