Profil

NOENCO, UVILDIG ENERGIRÅDGIVNING.

NOENCO henvender sig til virksomheter innen sjøfart og industri.

– Spesielt sterke i trawler-segmentet og det pelagiske fiskeri.
– Stor kundskab i drift av passajer-trafikk og ferjefart.
– Alle typer af industrivirksomheter

NOENCO tilbyder effektivt og målrettet energirådgivningsarbeide. Vi har fokus på våre kunders virksomhet, og arbeider alltid med en direkte og likefrem tilgang til oppgavene. Vi er spesialisert i rådgivning innenfor energioptimering og energiomlegging.

Kunder opplever og sikres et problemfritt og strømlinjet forløp med NOENCO.
For oss og våre kunder er det resultatene der teller. Vår rådgivning baseres på faglig viten, kvalitet, troverdighet samt ønsket om å hjelpe Norge litt nærmere målet om å bli et lavutslipps-samfunn.
Vi har hele Skandinavia som arbeidsplass

Kompetanser

Bransjeorientert rådgivning :

 • Fiskerivirksomhet, maritim passajertrafikk, industri.
 • Kartlegging av din virksomhets potensial.
 • Valg av de nyeste teknologier.
 • Ditt investeringsbehov og mulighetene for tilskudd.
 • Energiforbruket og energiøkonomien i ditt prosjekt.
 • Kontakt med leverandører.
 • Gjennomgang av tilbud og tilpassing.
 • Søknad om mulig tilskudd etter gjeldende regler.
 • Energisubsidier; Norge, Danmark, EU, NOX-fondet,

Hos NOENCO kan du forvente:

 • Resultatfokusert arbeide og engasjement som skaper suksess.
 • Kvalitet, hvor vi setter oss inn i detaljene, lovgivning for din bransje,
  mulige lokale planer, servitutter osv.
 • Full avdekking av din virksomhets potensiale, så investering, om
  stilling og energitilskudd skjer til best mulig pris.
 • Klar tale og en avtale er en avtale.
 • Vi sikrer deg så kort tilbakemeldingstid som mulig samt at du
  får energitilskudd efter de gjeldende regler.

Hvorfor velge oss ?

VI GJØR DET ENKELT

– Nøkkelferdig start-til-slutt løsning.

– Håndtering av alle papirer.

– Resultat Fokusert arbeid og engasjement som skaper suksess.

KARTLEGGING

– Screening og overblikk av energi-spareprojekter.

– Full identifikasjon af potensiale.

– Første skritt til grønn omstilling.

UAVHENGIG RÅDGIVNING

– NOENCO bistår gjennom hele prosessen i energispareprojektet.

Du sikres energisubsidier i henhold til gjeldende regler.

© Copyright - Nordic Energy Consulting BilledWerk