Omkostningsreduktion fastholder charter

Lavthængende frugter omdannes til grøn handlingsplan for 2004-bulk transport

21 %

Energibesparelse

2,3 år

Return Of Investment

8

Antal indspil

509 tons/år

Co2 reduktion

Identifikation af energi- & NOx-tiltag i bulkcarrier.
Afstedkommer grøn handleplan for miljøopgraderinger. Samtidigt visualiseres og højnes miljøambitionen i rederiet med den indledende analyse i tiltagsplan.

Årligt 260 dage i søen. Fjordsejlads, kanalsejlads, reduceret fart.

– Endnu bedre regulering af maskinkraft.
– Minder støj fra propeller.
– Forøgelse af comfort ombord.
– Regulering af fremdrivning efter sejladsmønster.
– Automationopgradering.
– Propelleropgradering.
– Forbedring af pumperegulering.
– Centrifuger, ventilation, maskinrumsvent.

© Copyright - Nordic Energy Consulting BilledWerk