Systematisk energi-gennemgang Fishcarrier

NOx-tiltagasplan danner grundlag for grønne investeringer.
Grøn sejlads, nye kunder, image boost.

41 %

Energibesparelse

30 driftsdøgn / år

Procesoptimering

80%

NOx-reduktion

1223 tons / år

Co2 reduktion

Potentiale-afklaring for Fishcarrier;
240 årlige havdage. Kystnær sejlads, reduceret fart samt mange ankomst/afgangsrutiner.
Rederiets grundlæggende forretningside bygger på ressourceoptimering via sejlads med fiskeaffald til brug i gasproduktion.
Det er derfor stor betydning at også ressourcer til operation af rederiets skibe anvendes så hensigtsmæssigt som muligt.

NOx-tiltagsplan anvendes for videre risikovurdering af påtænkte investeringer ombord.
– Hvor befinder de lavthængende frugter sig?
– Hvilken værdi har identificerede potentialer ombord?
– Hvad kan man forestille sig priser bliver for at realisere potentialer ombord?

Udstyrsopgraderinger, rutineændringer & teknologifornyelse.

© Copyright - Nordic Energy Consulting BilledWerk