Energipotentialer identificeres

Rederiet styrker sin grønne ambition med NOx-tiltagsplan; samtidigt hermed identificeres energipotentialer ombord.

18 %

Energibesparelse

2,5 år

Return Of Investment

84 %

NOx-reduktion

1860 tons/år

Co2 reduktion

CO2 REDUKTION LØFTER REDERIS GRØNNE PROFIL:

Identifikation af potentialer på 2004-fabrikstråler realiserer værdifulde energibesparelser og CO2reduktioner.
Med årligt 330 dage i søen er rederiet fukuseret på optimal forvaltning af ressourcer ombord og til fortsat at sikre højeste kvalitet af produktion ombord

Sammen med rederiet ser NOENCO på potentialer for fremdrivning, fabrik, hydraulik-udstyr, fryseri, comfort i hotellet.
Sidegevinsten er et mindre pres på installationerne samt væsentlig omkostningsreduktion i driften og styrkelse af den grønne ambition.

Med NOx-tiltagsrapporten har rederiet oversigt på reduktions-potentialer samt vurdering af investering for realiseringen.
#grønnskipsfart #fesk #hermes

© Copyright - Nordic Energy Consulting BilledWerk