Vår Logo

Her kan du laste ned NOENCOs logo.

Vår visjon for endring og bærekraft i Norge er er grunntanken bak denne profilen.
Og vi har videre lagt vekt på et uttrykk om indre energi og vilje til handling.
Vår logo har i bunnen store bokstaver som understreker et godt forankret NOENCO, bygget på solid Norsk grunn.

Den røde Fargen symboliserer energi, handling og engasjement noe som tiltaler oss alle i Norge. Symbolikken knyttes videre til ‘jord’ som i sin oppdeling rommer alle elementer; jord, ild, vann og luft. Den mørkeblå fargen symboliserer kunnskap, teknologi og næringsliv, og utstråler orden og planlegging.

Blåfargen knytter havet og himmelen sammen, i en sterk og tillitsfull relasjon.

NOENCOs valg av farger er satt sammen med tanke på vår forpliktelse til og mål om og ta vare på jorden gjennom energi til forandring. Dette med vår egen organisasjon, næringslivet for øvrig, og kundene vi jobber med hver dag for å hjelpe dem ta riktige valg som kan bidra til vitaliteten i endring for fremtidens generasjoner.

Gjennom våre aktiviteter i Norge har vi som mål at NOENCO skal bidra til og ta vare på fremtiden.

Download Logo