EIKTRAPP AS – NYBYGNING AF FABRIK

Det er ikke ofte nye træ-fabrikker byges i Norge. I Harem kommune, Tenfjord – her bygger EIKTRAPP Norges til dato mest avancerede trappefabrik. NOENCO bistår her med energiberegninger på kryds-varmeveksler-enheder; energiberegninger på varmegenvinding fra fabrikkend udsugningsanlæg og fra fabrikkens lakeringsanlæg så vel som udtørringsanlæg til fabrikken.
80% reduktion i energiomkostning.

Miljømæssigt og energiøkonomisk et værdifuldt projekt for EIKTRAPP.
En løsning der kan overføres til andre grupper i industrien og indenfor industriel lakering og lakbehandling.