Stigende miljøafgifter i Norge. 

Det er varslet stigende innbetalingssatser til NOx-fondet. Dog kun 24% for kommende år – modsat forrig år med 43%.

Styret i NOx-fondet har besluttet å øke høy og lav innbetalingssats til henholdsvis 16,50 og 10,50 kr per kg NOx-utslipp.
Økningen er begrunnet med behov for økte inntekter for å finansiere nye NOx-tiltak som kan sikre at utslippstakene i NOx-avtalen blir overholdt ut 2025.

Endringen gjelder for utslipp fra og med 1. januar 2020.
Videre økning i innbetalingssatsene etter 2020 kan forekomme, varsler fondet.

43% stigende avgift perioden 2018=>2019
24% stigende avgift perioden 2019=>2020

Ta kontakt med NOENCO
Kuttervej 13, Skagen
Henrik Wergelandsgate 27, Kristiansand
+45 616 67 748
+47 459 19 579

www.noenco.com
https://lnkd.in/eqEgAFR