ENERGILEDELSE SKS SØRLANDET, KRISTIANSAND

Første etape for den fremtidig renovering af maskineri på Sørlandet igangsat med implementering af energiledelse.

Hvad er det aktuelle forbrug – og hvor befinder forbruget sig?
Der logges data på ikke færre end 198 parametre med udstyr koblet på undertavler og hovedtavle ombord.
Over de kommende måneder skabes billedet af energiøkonomien ombord i Sørlandet. Herefter kan man målrettet sætte ind med fornyelse af teknologien ombord, med dokumenteret energiforbrug i mente.

Samtidig med datalogning kører NOENCO undervisningsplan i energiledelse for besætning og lærergruppe ombord.

Målet er energibesparelse i driften, ligesom man søger et fundament for igangsætning af energispareprojekter!