FLOT ARRANGEMENT – ET BREDT, ÅBENT OG FRITT FORUM HVOR MAN UMIDDELBART FØLER SIG VELKOMMEN.

Da Næringsforeningens Store Hagefest i Kristiansand ble afholdt denne tirsdag var NOEOCO del i ny rekord.
Over 500 gjester i Generalens hage i år! Den største festen for næringslivet mellom Stavanger og Oslo?

Her er det mange verdiskapere og folk som legger grunnlaget for utviklingen av hele regionen. Beslutningstagerne i næringslivet, store som små. Det er de store prosessindustri – og oljeservicebedriftene, til de små byggmesterne i Songdalen.

Som ny bedrift deltok Nordic Energy Consulting og mødte denne kvelden mange gamle bedrifter med engasjement, kunnskap og erfaring. Næringslivet er mangfoldet og med lokale og utenlandske eiere.

Nye kontakter denne kvelden setter nye retningskurser for NOENCO.