Tilknytning til NHO i Oslo

NOENCO blev i juli måned 2018 af DNV & NOx-fondet godkendt som dén foretrukne Rådgivervirksomhed i Norge i relation til:
NOx-søknader; Den lovbestemte NOx-tiltaksrapportering;
Projekter knyttet aktuel NOx-lovgivning; NOx-spørgsmål.

Godkendelsen er gældende såvel for Sjøfart som Industrien + onshore/offshore installationer.

NOENCO er den første Norske Rådgivervirksomhet der opnår denne godkendelse for disse specifikke områder, siden NOx-ordningen blev etableret i 2008.

NOx-fonden består aktuelt af 15 samarbejdende næringslivsorganisasjoner for NOx-aftalen 2018-2025.

– Byggevareindustriens Forening
– Fiskebåt
– Hurtigbåtforbundet
– KS Bedrift
– Kystrederiene
– NHO Luftfart
– NHO Reiseliv
– NHO Sjøfart
– Norges Fiskarlag
– Norges Rederiforbund
– Norsk Fjernvarme
– Norsk Industri
– Norsk olje og gass
– Næringslivets Hovedorganisasjon
– Sjømat Norge