Noenco hjælper norske og danske redere gennem regeljunglen, når de vil gøre skibene mere grønne og optimere driften

Noenco bistår norske og danske redere gennem regeljunglen, når de vil gøre skibene mere grønne og optimere driften.
Den danske maskinmester Niels Dal står til daglig midt i den danske og norske maritime industri. Hans opgave er sammen med forretningspartneren Erik Mortensen, der også er dansker og maskinmester at hjælpe rederier med at optimere fartøjer samt reducere energi og udslip.
Det indeholder dels et teknisk operativt aspekt og dels en håndteringsfunktion igennem Danmarks og Norges forskellige ordninger for subsidier. I Norge ikke mindst med rod i NOx-fondet.
Han driver sammen med Erik Mortensen og et par norske ansatte Noenco, Nordic Energy Consulting.
En konsulentvirksomhed, der har hovedadresse og er registeret i Kristiansand i Norge, men som også har et dansk kontor på førstesalen over Martec Skagen, det tidligere Skagen Skipperskole.
Det er her, at Søfart møder Niels Dal.

grønnskipsfart energisparing fesk

https://lnkd.in/emu2sJH